Finalitats

La Fundació Ritort, d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, treballa des de dues perspectives diferents en la consecució de 7 objectius:

  • Perspectiva nacional

1. Cultura Catalana

2. Qualitat de Vida

3. Justícia Social

  • Perspectiva global

4. Ciència

5. Desenvolupament

6. Solidaritat

7. Medi Ambient