Cultura Catalana

Promoció de la cultura catalana, entenent aquesta en el seu sentit més ampli, el qual inclou el conjunt dels símbols, valors, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni i la forma de vida del poble català.