Desenvolupament

Suport al desenvolupament, des d’un punt de vista econòmic, social i humà.