Justícia Social

Defensa de la justícia social, entenent aquesta com el reconeixement dels drets socials dels individus, atenent no solament a llur treball, sinó també a llurs necessitats.