Medi Ambient

Protecció del medi ambient, entenent aquest com el conjunt de condicions del medi que han permès l’existència de la humanitat.