Solidaritat

Impuls a la solidaritat interregional, entesa aquesta com la mancomunitat d’interessos i responsabilitats.